Meidän palkat eivät maata kaada

Tiistai 6.9.2011 - Mamma Mesikämmen


mother_bear.jpgMamma on huvittuneena seurannut sitä työnantajapuolen meuhkaamista, mikä säännönmukaisesti edeltää työehtosopimusneuvotteluja. Kilpailukyky vaarantuu ja lama tulee, jos ylipäänsä mitään korotuksia vaaditaan palkkoihin.

Tämän maan kilpailukyky ei ole koskaan perustunut ylempien toimihenkilöiden tai muun väen alhaisiin palkkoihin. World Economic Forumin juuri julkaistussa vertailussa Suomi on neljäntenä globaalin kilpailukyvyn indeksillä mitattuna. Edellä ovat Sveitsi, Singapore ja Ruotsi. Mikään näistä maista ei ole kuuluisa halvasta työvoimastaan.

Kilpailukyky perustuu tuottavuuteen. Me pärjäämme, jos meidän työmme on paremmin hintansa väärtiä kuin jossain muussa maassa. Se on siis niin, että kilpailukyky perustuu ylempiin toimihenkilöihin, jotka suunnittelevat tämän maan työt.

Mamman tuntemat teknologiateollisuuden ylemmät toimihenkilöt tienaavat yrityksilleen oman palkkansa moneen kertaan. Kysymys ei ole mistään prosenttien katteista, vaan meidän työllämme työnantaja sitä rahaa tekee. Eri asia on, mihin muuhun kuin meidän palkkoihimme työnantajat rahat kokevat tarvitsevansa. Ainakin he näyttävät mieluummin palkitsevan johtajiaan ja omistajiaan kuin meitä.

Talousasiantuntija Juha Siltalan ja monen muun mukaan Suomen ei kannata yrittää ryhtyä kilpailemaan palkoilla, ei teollisuudessa eikä muutenkaan. Suomi häviäisi siinä maailmalle 6-0, koska meillä ei ole tarvittavaa ihmisvolyymiä kannattavaan bulkkituotantoon. Lisäksi meidän palkkatasoamme pitäisi laskea noin 80%, mikä romahduttaisi nykyisen elintasomme.

Vaihtoehto palkoilla kilpailemiselle on kilpailu osaamisella. Sillä olemme tähän asti pärjänneet, ja siitä on pidettävä huolta. Kun muut parantavat osaamistaan, meidän on säilytettävä etumatkamme. 

Kaikki työ valuu nykymaailmassa joka tapauksessa ennen pitkää sinne, missä sitä on halvinta tehdä. Meidän täytyy itse pitää huolta siitä, että meillä riittää semmoista tekemistä, jota ei osata tehdä missään muualla ainakaan yhtä hyvin. Sellaisesta meille sekä kannattaa että on myös varaa maksaa.

(Blogi on päivitetty 8.9.2011 uuden WEF-tilaston mukaiseksi.)