Tultiinko tänne viihtymään vai töitä tekemään?

Torstai 5.1.2012 - Mamma Mesikämmen


Työviihtyvyydestä ja töissä jaksamisesta on puhuttu ja kirjoitettu viime aikoina paljon. Pohdiskelin asiaa joululoman aikana kolmen blogin verran. Tämän blogin jatko-osassa mietin, mitä tapahtuu kun töissä ei enää viihdytä, ja kolmannessa osassa sitä, mitä pitäisi tehdä jotta töissä viihdyttäisiin.

Miksi töissä pitäisi viihtyä ja jaksaa?

Valtiovalta on kiinnostunut asiasta, koska väestörakenteen vuoksi olisi tärkeää, että ihmiset viihtyisivät ja jaksaisivat töissä veroja maksaen mahdollisimman pitkään. Samasta syystä työurien pitäisi alkaa aiemmin ja töistä pitäisi olla poissa palkattomilla vapailla vähemmän kuin nyt.

Periaatteessa työnantaja myöntää hyvin viihtyvän ihmisen tuottavan enemmän kuin huonosti viihtyvän. Työnantaja on käytännössä valmis satsaamaan työviihtyvyyteen ainoastaan tästä syystä.

Työviihtyvyys ja töissä jaksaminen ovat kaksi eri asiaa. Kun ei enää jaksa, on kysymys henkisestä tai fyysisestä uupumisesta tai sairaudesta. Koko elämä on raiteiltaan, ei pelkästään työelämä. Yhteiskunta tulee sitten avuksi ja tukee ihmistä eri tavoin verovaroilla.

Loppuun palamisesta työnantajakin joutuu maksamaan: omat sairaseläkkeelle joutuvat työntekijät vaikuttavat työntantajan vakuutusmaksuihin. Niinpä työnantaja seuraakin riskiryhmiä tarkkkaan ja investoi sairaseläkkeelle joutumista ehkäiseviin toimenpiteisiin.

Ylempi toimihenkilö viihtyy töitä tekemällä

Koska valtio ja työnantajat ovat kiinnostuneet rahasta, keskustelu ja viihtymisen perustelut ovat pyörineet yksipuolisesti rahan ympärillä.

Yksittäisen ihmisen kannalta töissä viihtymisessä on kyse kuitenkin paljon tärkeämmästä: onnellisuudesta.

Ihminen on luonnostaan leikkisä, seurallinen eläin, joka kehittää itselleen jatkuvasti mieleistään tekemistä ja viihtyy.

wellbeing4.jpgYlempi toimihenkilö viihtyy työnantajan tehtävänannon puitteissa parhaimmillaan oikein hyvin. Tyypillisesti ylempi toimihenkilö suunnittelee annettujen tavoitteiden saavuttamiseksi itselleen tekemistä, joka on työnantajalle tärkeää ja hänelle itselleen mielenkiintoista ja kehittävää. Ympärillä olevat ihmiset arvostavat työn tuloksia. Heillä on hauskaa yhdessä. Tällaisen työn tekeminen tuottaa ihmiselle tyydytystä. Syntyy Työterveyslaitoksen termillä "työn imu".

Tutkimusten mukaan työn imussa ihminen on onnellinen. Raha on toki ihmiselle tärkeää, mutta tietyn tason jälkeen lisäraha ei tee ihmistä enää onnellisemmaksi.

Uskon, että viihtyminen on ylemmälle toimihenkilölle todellakin tärkeämpää kuin raha. Hän haluaisi tulla töihin nimenomaan viihtymään töitä tekemällä: oppimaan, ratkomaan pulmia, olemaan hyödyllinen ja saamaan arvostusta.