Edunvalvonta

Luottamushenkilö

Luottamushenkilö on YTN-liittojen edustaja työpaikoilla. Työehtosopimus määrittelee luottamushenkilön tehtävän hoitamiselle välttämättömien tietojen saantia:

  • tiedot edustettavasta henkilöstöstä
  • tiedot uusista henkilöistä niin pian kuin mahdollista
  • palkkatilastoja ja mahdollisuus perehtyä palkanmääräytymisjärjestelmiin
  • puolivuosittain työntekijöiden lukumäärät
  • ilmoitus koeajaksi ja määräajaksi työsuhteeseen otetuista henkilöistä

Luottamushenkilöllä on tehtäviensä hoitamista varten tarpeellinen työstä vapautus.

Ison yrityksen luottamusmiehet voivat olla itse eri YTN-liittojen jäseniä. YTN:n ja paikallisen yritysyhdistyksen välityksellä he koordinoivat yhteistä toimintaansa.

Varaluottamushenkilö

Varaluottamushenkilö hoitaa luottamushenkilön ollessa estyneenä tämän tehtäviä.

Paikallinen sopiminen

Työehtosopimuksissa voidaan määrittää paikallisesti sovittavaksi esim. osa palkankorotuksista. Luottamushenkilöt edustavat henkilöstöä neuvotteluissa.

Erimielisyydet työsuhdeasioissa

Jos työntekija ja esimies tai ylempi esimies eivät onnistu sopimaan työsuhteeseen liittyvästä asiasta, luottamushenkilö voi ottaa asian käsittelyyn työnantajan kanssa ns. neuvottelujärjestyksen mukaisesti.

Ennen työsuhteen irtisanomista tai purkamista työntekijästä johtuvasta syystä työntekijällä on oikeus tulla kuulluksi ja käyttää tällöin avustajanaan luottamushenkilöä tai työtoveria.

Työsuojeluvaltuutettu

Työsuojeluvaltuutettu edustaa henkilöstöä työsuojeluun liittyvissä kysymyksissä. Perinteisen työturvallisuuden varmistamisen rinnalla henkisen työsuojelun merkitys on kasvanut toimisto- ja suunnittelutyössä.