Toiminta

Toimintasuunnitelmat laaditaan vuosittaisissa kokouksissa. Suunnitelmien toteutumista  seurataan hallituksen kokouksissa ja suunnitelmia päivitetään tarvittaessa.

Keskeisiä toimintamuotoja ovat:

  • tiedotus- ja keskustelutilaisuudet työehtosopimusneuvottelujen aikana
  • palkkatutkimukset ja mielipidekartoitukset
  • koulutuksiin ja seminaareihin osallistumisen koordinointi
  • yhteydenpito YTN:n yritysyhdistystoimintaan
  • YTN-liittojen toimielimien tapahtumien seuranta
  • konsernin eurooppatason toiminnan seuranta
  • yhteistyö NSN:n työsuojeluorganisaation kanssa
  • tiedotustilaisuudet henkilöstölle yhteistoimintaneuvottelujen aikana