Hallintoedustus

Laki henkilöstön edustuksesta yritysten hallinnossa 24.8.1990/725

Henkilöstön edustus yhtiön hallinnossa voidaan toteuttaa enemmistöä edustavien henkilöstöryhmien ja työnantajan välisellä sopimuksella. Jos sopimukseen ei päästä, henkilöstöllä on vaatiessaan oikeus nimittää edustajat hallintoneuvostoon, hallitukseen tai yrityksen tulosyksiköt kattaviin toimielimiin.

Hallintoedustussopimus voidaan laatia sangen vapaasti. Hallintoon osallistumista tai sopimista laki ei erittele vastaavalla tarkkuudella kuin YT-laissa tai mitä eurooppalaisen yritysneuvoston toiminnasta säädetään.

 

 

 

 

kahvikuppi3.gif