Eurooppalainen yritysneuvosto

Laki yhteistoiminnasta suomalaisissa ja yhteisönlaajuisissa yritysryhmissä 30.3.2007/335

Laki määrittää miten eurooppalaisen yritysneuvoston muodostamisesta sovitaan ja mitä sopimuksen tulee sisältää. Jos sopimukseen ei päästä, henkilöstö voi muodostaa toissijaisten määräysten perusteella eurooppalaisen yritysneuvoston, jonka säännöllisissä kokouksissa on käsiteltävä erityisesti seuraavat asiat:

 • yritysryhmän tai yrityksen rakenne sekä talous- ja rahoitustilanne
 • yritysryhmän tai yrityksen toiminnan, tuotannon ja myynnin kehitysnäkymät
 • työllistämistilanne ja sen kehitysnäkymät
 • investointiohjelma tai -ohjelmat ja merkittävät organisaatiomuutokset
 • uusien työ- ja tuotantomenetelmien käyttöönotto
 • tuotannon siirrot ja sulautumiset
 • yritysten tai toimintayksiköiden taikka niiden merkittävien osien tuotannon supistaminen tai lakkauttaminen
 • työntekijöiden joukkovähentämistä koskevassa direktiivissä (pdf2.gif98/59/EY ) tarkoitetut vähentämiset kunkin yrityksen tai toimintayksikön sijaintivaltion kansallisen lainsäädännön mukaisesti
 •  

Sopimuksen tulee, jollei muuta sovita, sisältää seuraavat asiat:

 • sopimuksen soveltamispiiriin kuuluvat yritykset tai toimintayksiköt
 • yritysneuvoston kokoonpano ja sen toimikausi
 • yritysneuvoston tehtävät sekä tiedottamisen ja keskinäisen näkemystenvaihdon menettelytavat
 • yritysneuvoston kokoontumispaikka tai -paikat, kokoontumistiheys ja kokousten kestoaika
 • yritysneuvostolle osoitettavat taloudelliset ja muut aineelliset voimavarat
 • sopimuksen voimassaoloaika ja menettelytavat, joita noudatetaan sopimusta muutettaessa