Hallitus

Syyskokous valitsee hallituksen puheenjohtajan ja hallituksen jäsenet, joiden toimikausi on 2 vuotta.

Hallitus on valinnut keskuudestaan jäseniä huolehtimaan yhdistyksen keskeisistä tehtävistä:

  • varapuheenjohtaja
  • taloudenhoitaja
  • yritysyhdistysyhteyshenkilö
  • tiedotusvastaavat
  • työmarkkinaselvitykset

Hallitus kokoontuu säännöllisesti kuukausittain ja lisäksi kokoonnutaan erikseen erityisissä edunvalvonnallisissa tilanteissa.

Yleensä hallituksen kokoukset pidetään laajennettuina, jolloin kaikki pääkaupunkiseudun luottamusmiehet kutsutaan mukaan asioiden käsittelyyn.